Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie Białowieża, rok 1934

Описание недоступно